BIK – co to jest i jakie informacje zawiera?

BIKco to jest i jakie informacje zawiera?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja zbierająca informacje na temat klientów mających zobowiązania w bankach i SKOK-ach. Został powołany w roku 1977 przez Związek Banków Polskich. Głównym zadaniem tej instytucji jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pieniędzmi oraz zmniejszenie ryzyka kredytowego. Banki przed udzieleniem pożyczki zbierają informacje umieszczone w biurze przy ocenie zdolności kredytowej swojego klienta, a za co tym idzie jego wiarygodności i możliwości spłaty kredytu.

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem danych na temat zobowiązań klientów oraz ich historii spłaty zobowiązań. W ramach tego systemu informacje zbierane są na podstawie umów zawartych pomiędzy BIK a innymi podmiotami udzielającymi kredyty. W raportach kredytowych umieszczane są nasze dane personalne, oraz wszelkie informacje o zobowiązaniach : waluta, data zaciągnięcia kredytu, okres kredytowania oraz terminowość spłat. Za określone parametry w tych kategoriach przyznawane są punkty, które następnie brane są pod uwagę podczas określania zdolności kredytowej. Warto zaznaczyć, że BIK nie jest wszechwiedzący – w informacjach zawartych w biurze nie ma słowa o opóźnieniach w spłatach rachunków np. telefonicznych. Takiego typu informacje mogą jednak znajdować się w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) które gromadzi informacje na temat nierzetelnych dłużników. Nasze dane w BIK dostępne są od momentu podpisania zobowiązania, do całkowitego spłacenia. Jeśli zgodzimy się na przetwarzanie danych osobowych, nasze dane mogą pozostać w bazie nawet po całkowitej spłacie kredytu. Dzięki temu zostanie określona nasza zdolność i historia kredytowa. Jeśli jest ona pozytywna, tzn. jeśli spłacaliśmy terminowo wszystkie zobowiązania to stajemy się dla banku rzetelnym klientem. W zamian za to możemy liczyć np. na przyśpieszenie decyzji kredytowej lub lepsze warunki finansowe. Bywają jednak takie sytuacje, w którym informacje o naszych zobowiązaniach są widoczne w BIK również bez zgody kredytobiorcy. Dzieje się tak wtedy, gdy zobowiązanie nie jest uregulowane od co najmniej 60 dni i gdy minęło od momentu poinformowania przez bank o przetwarzaniu naszych informacji bez zgody. Od 1997 roku banki oraz BIK mogą również przechowywać nasze dane przez okres 12 lat w celach statystycznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *